Akupunktura pomaga w leczeniu zaburzeń odżywiania

Badania naukowe dowodzą, że rozszerzenie terapii w zaburzeniach odżywiania o akupunkturę przynosi znaczną poprawę jakości życia pacjentów, redukuje objawy choroby i poprawia samopoczucie pacjentów i ich ocenę własnego stanu.

 

Badania dotyczące skuteczności akupunktury w zaburzeniach odżywiania wcale nie są liczne. Te kilka prac, które opublikowano w literaturze naukowej poświęcone jest:

  • ocenie akupunktury jako terapii dodatkowej w leczeniu zaburzeń odżywiania u kobiet
  • porównaniu efektów akupunktury i akupresury w połączeniu z masażem u kobiet cierpiących na anoreksję psychiczną
  • analizie opinii pacjentek poddanych zabiegom akupunktury i akupresury
  • zbadaniu efektu akupunktury w terapii anoreksji wczesnodziecięcej
  • ocenie klinicznego wpływu akupunktury na czynniki regulujące apetyt u dzieci cierpiących na anoreksję wczesnodziecięcą
  • ocenie wpływu akupunktury ucha (aurikuloterapii) na kontrolę lęku i utratę wagi u kobiet i mężczyzn cierpiących na bulimię.

Dowiedziono, że akupunktura jako terapia dodatkowa obniżyła stopień perfekcjonizmu, znacząco zredukowała lęk u pacjentek z zaburzeniami odżywiania, a także podniosła jakość ich życia. Praca porównująca działanie akupunktury i akupresury u kobiet cierpiących na anoreksję psychiczną wykazała, że poprawa nastąpiła w obu grupach, a pacjentki opisały oba rodzaje zabiegów jako pozytywne, ponieważ doświadczały po nich uczucia spokoju i odprężenia. Kobiety wysoko oceniły relację pacjent-terapeuta w czasie zabiegów akupunktury i akupresury oraz empatię terapeutów, ich przychylne nastawienie, akceptację, brak osądzania i wzbudzane przez nich zaufanie.

Zabiegi akupunktury w leczeniu anoreksji wczesnodziecięcej zaowocowały poprawą apetytu oraz obniżeniem dolegliwości towarzyszących chorobie u ponad 96% pacjentów. Badania wykazały, że akupunktura wspiera wydzielanie czynników pobudzających apetyt u dzieci, jednocześnie hamując wydzielanie substancji, które apetyt obniżają.

W badaniach nad skutecznością akupunktury ucha w terapii bulimii 80% pacjentów przyznało, że zabiegi pomogły im redukować objawy bulimii, a 47% pacjentów, którzy przed badaniami zgłaszali objawy lękowe, odnotowało obniżenie tych odczuć. Około 65% uczestników znacząco obniżyło swoją wagę. Oznacza to, iż akupunktura ucha jest skuteczna w kontrolowaniu bulimii i związanych z nią zaburzeń lękowych. Włączenie tego zabiegu do programów terapeutycznych może znacznie pomóc osobom cierpiącym na bulimię.

Literatura

Apostolopoulos A, Karavis M. Bulimia control ? treatment of obesity and weight loss by auriculotherapy in 800 cases. Internat J of Auricular Med 1996, 1, 27-30. 
Fogarty S, Harris D, Zaslawski C, McAinch AJ, Stojanovska L. Acupuncture as an adjunct therapy in the treatment of eating disorders: A randomised cross-over study. Complement Ther Med 2010, 18, 233-240.
Fogarty S, Smith CA,  Touyz S, Madden S, Buckett G, Hay P. Patients with anorexia nervosa receiving acupuncture or acupressure; their view of the therapeutic encounter. Complement Ther Med 2013, 21, 675-681.
Fu MY, Hu GH, Zhou XF, He BX, He LX, Huang BL, Gao SH. Impacts of the appetite regulating factors of infantile anorexia treated with acupuncture at Sifeng (EX-UE 10). Zhongguo Zhen Jiu 2013, 33(2), 117-120.
Maciocia G. The Foundations of Chinese Medicine. A Comprehensive Text for Acupuncturists and Herbalists. Second Edition. 2005. Elsevier Churchill Livingstone.
Smith C, Fogarty S, Touyz S, Madden S, Buckett G, Hay P. Acupuncture and Acupressure and Massage Health Outcomes for Patients with Anorexia Nervosa: Findings from a Pilot Randomized Controlled Trial and Patient Interviews. J Altern Complement Med 2014, 20(2), 103-112.
Yao GC. Thirty Cases of Infantile Anorexia Treated by Acupuncture and Tapping with Plum-blossom Needle. J Acupunct Tuina Sci 2010, 8(4), 240-241.