Akupunktura skuteczna w leczeniu depresji

Światowa Organizacja Zdrowia WHO przewiduje, że w 2020 roku depresja dotknie 350 milionów ludzi i będzie drugą, obok choroby niedokrwiennej serca, dolegliwością w skali świata, zaś w 2030 roku stanie się najczęstszym problemem zdrowotnym. Sprawa jest więc poważna. Jednocześnie ta sama organizacja umieściła depresję na liście chorób, które skutecznie leczy akupunktura i jest to udowodnione przez kontrolowane badania kliniczne.

Prace badawcze poświęcone skuteczności akupunktury w leczeniu depresji publikowano w prasie naukowej już w latach 80. XX wieku, a cały czas pojawiają się nowe doniesienia. Najbardziej aktualne badania, te z lat 2011-2014, potwierdzają pozytywny wpływ akupunktury na objawy depresji. Naukowcy analizowali skuteczność akupunktury w połączeniu z innymi terapiami, w porównaniu do innych terapii oraz jako jedynej terapii.

W pracach poświęconych działaniu akupunktury w połączeniu z innymi terapiami badano skuteczność akupunktury w połączeniu z terapią selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), paroksetyną oraz standardowymi antydepresantami u osób, które reagowały tylko częściowo lub wcale nie reagowały na co najmniej ośmiotygodniową terapię lekami. Okazało się, że akupunktura w połączeniu z lekiem antydepresyjnym była dużo bardziej skuteczną terapią u pacjentów z depresją niż  samo tylko przyjmowanie leków. Dowiedziono również, że akupunktura może przyspieszyć kliniczną reakcję na leki i zapobiec pogorszeniu depresji, zaś elektroakupunktura może wspomagać działanie antydepresantów w długim okresie. Oprócz tego badania wykazały, że akupunktura jako terapia dodatkowa u osób z depresją, słabo reagujących lub niereagujących na terapię antydepresantami, jest bezpieczna, dobrze przyjmowana przez pacjentów i skuteczna.

W badaniach porównujących działanie akupunktury do innych terapii analizowano wpływ akupunktury na objawy depresji w porównaniu do działania paroksetyny, pomocy psychologicznej oraz standardowej opieki medycznej (standardowa opieka medyczna obejmowała konsultacje z pracownikiem służby zdrowia, wizytę w szpitalnej Izbie Przyjęć lub Oddziale Ratunkowym, przyjęcie do szpitala lub prywatną opiekę zdrowotną), a także akupunktury w porównaniu do terapii zintegrowanej (terapia zintegrowana składała się z 8 sesji akupunktury w połączeniu z rozmową salutogenetyczną) oraz konwencjonalnej terapii (konwencjonalna terapia to dokładna obserwacja, terapia farmakologiczna, psychoterapia i/lub terapia psychoedukacyjna) w leczeniu lęku i depresji. Badania pokazały, że akupunktura lub pomoc psychologiczna w porównaniu do standardowej opieki medycznej skuteczniej redukują objawy depresji w krótkim i średnim okresie, nie powodując poważnych efektów ubocznych. Okazało się, że akupunktura, jak i terapia integracyjna, obejmująca akupunkturę i rozmowę salutogenetyczną, zredukowały objawy lęku i depresji w sposób znaczący statystycznie i klinicznie, podczas gdy terapia konwencjonalna nie przyniosła efektów. Oprócz tego ów niższy poziom objawów lęku i depresji utrzymywał się wciąż 6 miesięcy po zakończeniu zabiegów.

Prace, które skupiły się na akupunkturze jako jedynej terapii miały na celu ocenę skuteczności akupunktury w terapii depresji klinicznej oraz określenie skuteczności akupunktury i akupunktury w połączeniu z ziołolecznictwem chińskim w leczeniu depresji. Wpływ akupunktury jako jedynej terapii badano również pod kątem leczenia lęku i depresji, wywołanych przedmiesiączkowymi zaburzeniami dysforycznymi (premenstrual dysphoric disorder PMDD) oraz pod kątem terapii dysfunkcji seksualnych, spowodowanych zażywaniem SSRI i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Wyniki doprowadziły autorów do wniosku, że akupunktura może być opcjonalną terapią dla pacjentów z PMDD oraz potencjalną metodą leczenia w terapii zaburzeń seksualnych wynikających ze stosowania SSRI i SNRI.

Wyniki najnowszych publikacji mówią więc, że akupunktura jest skuteczną, bezpieczną i dobrze odbieraną przez pacjentów terapią w leczeniu objawów depresji. A poza skutecznością kliniczną akupunktura posiada jeszcze jedną zaletę: jest racjonalna kosztowo. Analiza terapii w leczeniu depresji pod tym względem wskazuje, iż akupunktura jest bardziej opłacalna kosztowo niż pomoc psychologa lub standardowa opieka medyczna.

Literatura

Arvidsdotter T, Marklund B, Taft C. Effects of integrative treatment, therapeutic acupuncture and conventional treatment in alleviating psychological distress in primary care patients ? a pragmatic randomized controlled trial. BMC Complement Altern Med 2013, 13:308.
Arvidsdotter T, Marklund B, Taft C. Six-month effects of integrative treatment, therapeutic acupuncture and conventional treatment in alleviating psychological distress in primary care patients ? follow up from an open, pragmatic randomized controlled trial. BMC Complement Altern Med 2014, 14:210.
Carvalho F, Weires K, Ebling M, de Souza Rabbo Padilh M, Arzeno Ferrao Y, Vercelino R. Effects of acupuncture in the symptoms of anxiety and depression caused by premenstrual dysphoric disorder. Acupunct Med 2013, 31, 358-363.
Khamba B, Aucoin M, Lytle M, Vermani M, Maldonado A, Iorio C, Cameron C, Tsirgielis D, D'Ambrosio C, Anand L, Katzman MA. Efficacy of acupuncture treatment of sexual dysfunction secondary to antidepressants. J Altern Complement Med 2013, 19(11), 862-9.
Lyons Z, van der Watt G, Shen Z, Janca A. Acupuncture and Chinese herbs as treatments for depression: An Australian pilot study. Complement Ther Clin Pract 2012, 18, 216-220.
MacPherson H, Richmond S, Bland M, Brealey S, Gabe R, Hopton A, Keding A, Lansdown H, Perren S, Sculpher M, Spackman E, Torgerson D, Watt I. Acupuncture and Counselling for Depression in Primary Care: A Randomised Controlled Trial. PLoSMed 2013, 10(9), e1001518.doi:10.1371/journal.pmed.1001518.
Mischoulon D, Brill CD, Ameral VE, Fava M, Yeung AS. A pilot study of acupuncture monotherapy in patients with major depressive disorder. J Affect Disord 2012, 141, 496-473.
Qu SS, Huang Y, Zhang ZJ, Chen JQ, Lin RY, Wang CQ, Li GL, Wong HK, Zhao CH, Pan JY, Guo SC, Zhang YC. A 6-week randomized controlled trial with 4-week follow-up of acupuncture combined with paroxetine in patients with major depressive disorder. J Psychiatr Res 2013, 47, 726-732.
Spackman E, Richmond S, Sculpher M, Bland M, Brealey S, Gabe R, Hopton A, Keding A, Landsdown, Perren S, Torgerson D, Watt I, MacPherson H. Cost-Effectiveness Analysis of Acupuncture, Counselling and Usual Care in Treating Patients with Depression: The Results of the ACUDep Trial. PLos ONE 2014, 9(11): e113726.doi:10.1371/journal.pone.0113726.
Wang T, Wang L, Tao W, Chen L. Acupuncture combined with an antidepressant for patients with depression in hospital: a pragmatic randomised controlled trial. Acup Med 2014, 32, 308-312.
Wang WD, Lu XY, Ng SM, Hong L, Zhao y, Lin YN, Wang F. Effects of Electro-Acupuncture on Personality Traits in Depression: A Randomizes Controlled Study. Chin J Integr Med 2013, 19(10), 777-782.
WHO. Depression. A Global  Public Health Concern. 2012. http://www.who.int/mental_health/management/depression/who_paper_depression_wfmh_2012.pdf
WHO. Global burden of mental disorders and the need for a comprehensive, coordinated response from health and social sectors at the country level. 2011. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_9-en.pdf
WHO. Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials. 2003. www.who.int.
Yeung AS, Ameral VE, Chuzi SE, Fava M, Mischoulon D. A pilot study of acupuncture augmentation therapy in antidepressant partial and non-respondents with major depressive disorder. J Affect Disord 2011, 130, 285-289.