Złoty środek. Proste przyjemności.

Nazwaliśmy ten blog Złoty środek. Proste przyjemności.

Złoty środek to życie bez popadania w skrajności, a proste przyjemności to wszystko, co daje nam radość w codziennym życiu. Uważamy, że te dwa zjawiska są ze sobą powiązane: zrównoważone, pozbawione skrajności życie pozwala nam dostrzegać proste przyjemności, a codzienna radość z prostych rzeczy sprawia, że unikanie skrajności staje się dla nas czymś naturalnym. To z kolei pomaga utrzymać w zdrowiu wszystkie poziomy naszego istnienia, czyli ciało, umysł i ducha.

Dobrze, w takim razie czym jest skrajność i czym jest prosta przyjemność?

Według Słownika Języka Polskiego PWN skrajność to ?fakt, zjawisko występujące w krańcowej postaci?. Oznacza to, że skrajnościami wcale nie muszą być tylko zjawiska uważane powszechnie za złe i szkodliwe ? skrajności odnajdziemy również w tym, co wiele ludzi chwali i czym się zachwyca. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, by te skrajności dostrzec. Obszarem, w którym skrajności wręcz rzucają się w oczy jest jedzenie i odżywianie. Tak naprawdę ciężko tam znaleźć coś poza skrajnościami, jeśli spojrzeć na odżywianie przez pryzmat prasy, telewizji, poradników i blogów. Podobnie jest ze sportem i aktywnością fizyczną. Umiarkowanie wcale nie jest modne. Wiele osób lubi skrajności, często wyznawanie jakiejś skrajności daje poczucie przynależenia do pewnej grupy czy społeczności, często ludzie definiują siebie poprzez skrajności.

A proste przyjemności to przyjemności ?proste? w przeciwieństwie do przyjemności ?wyszukanych?, które obecnie wielu osobom wydają się jedynymi przyjemnościami. Proste przyjemności to chwile, rzeczy czy zdarzenia codziennego życia, które sprawiają, że cieszymy się tym, co tu i teraz.