Akupunktura Pięciu Elementów a akupunktura Ośmiu Zasad

Akupunktura, czy to według Pięciu Elementów, czy Ośmiu Zasad ma na celu przywrócenie równowagi i harmonii w organizmie. Podstawowym konceptem w obu rodzajach akupunktury jest Qi (wymawiane czi) – to chińskie słowo tłumaczy się różnie, w zależności od kontekstu. Czasem oznacza oddech, czasem energię, a często porównuje się Qi do siły witalnej lub vis medicatrix naturae, czyli uzdrawiającej siły natury, zdolności organizmu do samoleczenia.

Oba rodzaje akupunktury wyróżniają dwanaście podstawowych funkcji, które w Ośmiu Zasadach nazywa się „Organami”, natomiast w Pięciu Elementach „Urzędnikami”. Są to: Serce, Jelito Cienkie, Pęcherz Moczowy, Nerki, Osierdzie, Potrójny Ogrzewacz, Pęcherzyk Żółciowy, Wątroba, Płuca, Jelito Grube, Żołądek i Śledziona. Te nazwy, za wyjątkiem Potrójnego Ogrzewacza, występują również w medycynie zachodniej, jednak medycyna chińska nie zgłębia fizycznej struktury Organów czy Urzędników, lecz ich funkcje. Akupunktura nie zajmuje się anatomią samych Organów czy Urzędników – każdy z nich wpływa na określone obszary ciała i właśnie na tych obszarach skupia się akupunktura. Przez owe obszary biegną niewidoczne, lecz szczegółowo opisane meridiany, których funkcją jest między innymi transportowanie Qi w całym organizmie. Właśnie na meridianach położone są punkty akupunktury, w które wkłuwa się igły, by regulować przepływ Qi, co z kolei wpływa na funkcjonowanie całego organizmu.

Chińczycy mawiają, że wszechświat to tylko Qi i prawa rządzące zachowaniem tego Qi.Mamy więc dwie kategorie: podstawowe substancje, których początkiem jest Qi oraz energetyczne prawa, które rządzą zachowaniem Qi. Osiem Zasad skupia się na przemianach podstawowych substancji, które pochodzą z Qi, szczególnie tych bardziej namacalnych, czyli Krwi i Płynów. Energetyczne prawo, na którym głównie opiera się Osiem Zasad to teoria Yin Yang. Tymczasem Pięć Elementów pojmuje Qi jako obejmującą wszystko podstawową substancję lub składową organizmu, ale nie poświęca tyle uwagi relacjom pomiędzy wywodzącymi się z niej substancjami. Wyróżnia tylko jedną spośród nich, najmniej namacalną, zwaną Duchem. Pięć Elementów opiera się głównie na energetycznym prawie Pięciu Elementów.

Metody diagnostyczne zarówno w Ośmiu Zasadach, jak i w Pięciu Elementach to wywiad, oględziny pacjenta, badanie dotykiem oraz analizę pulsów. Terapia obejmuje akupunkturę i moksybucję. W Ośmiu Zasadach na początku zabiegu terapeuta przeprowadza wywiad i badanie fizykalne, polegające głównie na obejrzeniu języka i analizie jakości pulsu. Na tej podstawie określa syndrom, który powoduje dolegliwości zgłaszane przez pacjenta, a następnie dobiera punkty odpowiednie do tego syndromu. Nakłuwa je, pozostawiając igły na określony czas. Po upływie tego czasu wyjmuje igły. W Pięciu Elementach na początku zabiegu terapeuta również przeprowadza wywiad, jednak obok dolegliwości fizycznych szczególną uwagę poświęca w nim kwestiom psychicznym i emocjonalnym. Po wywiadzie przeprowadza badanie fizykalne, w tym analizuje puls, lecz bardziej pod względem ilościowym w każdej pozycji, nie jakościowym. Na początku na tej podstawie dobiera punkty. Najczęściej nakłucie punktu polega na wkłuciu igły, przekręceniu i natychmiastowym jej wyjęciu po uzyskaniu odpowiedniego efektu, tak zwanego deqi. Jest to rodzaj impulsu, który każdy pacjent może odczuwać nieco inaczej. Ten efekt uwidacznia się na pulsie, który terapeuta bada po każdym wbiciu igieł. Ogólnie terapeuta pozostaje z pacjentem przez cały czas zabiegu, nie pozostawia go samego z wbitymi igłami. Na bieżąco kontroluje co dzieje się z pacjentem i jak zmieniają się jego pulsy. Akupunkturzysta dobiera punkty na podstawie pulsów oraz innych kryteriów określonych przez niego w czasie przeprowadzania wywiadu. Generalnie akupunktura pięcioelementowa jest bardziej czasochłonna i wymaga większej uwagi ze strony terapeuty, dlatego często jest droższa od akupunktury według Ośmiu Zasad.

Warto dodać, że akupunktura Ośmiu Zasad została stworzona na bazie zielarstwa i opiera się na prawidłach w nim stosowanych, więc zabiegi akupunktury stanowią jedynie dopełnienie leczenia ziołami. Dla kontrastu akupunktura według Pięciu Elementów powstała w starożytności jako terapia igłami i moksą. Stanowi ona zabieg sam w sobie i nie potrzebuje żadnych dopełnień. Oczywiście te dwa systemy nie wykluczają się, a wręcz się dopełniają. Terapeuta, który zna oba te systemy, a także inne metody ma większy wybór narzędzi, którymi może pomóc pacjentowi.

Na podstawie książki Paula Eckamana In the Footsteps of the Yellow Emperor.