Czy naturalne będzie nielegalne?

Czy zarządzenia Unii Europejskiej i zasady Codex Alimentarius rzeczywiście mają chronić nasze zdrowie?

1 maja 2011 roku weszła w życie dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych (ang. Traditional Herbal Medicinal Products Directive – THMPD). Zmienia ona tradycyjne ziołowe produkty lecznicze w „produkty medyczne” i wymaga ich rejestracji, by zostały dopuszczone do sprzedaży. Co prawda, oferuje uproszczoną ścieżkę rejestracji dla leczniczych produktów ziołowych, które na podstawie raportów ekspertów i bibliografii dotyczącej bezpieczeństwa stosowania mogą wykazać się 30-letnim okresem nieprzerwanego bezpiecznego stosowania, w tym 15 lat w Unii Europejskiej. To pozwalałoby uniknąć wykazywania bezpieczeństwa i efektywności produktu, co jest najdroższym aspektem ubiegania się o rejestrację i dopuszczenie na rynek (a koszt uzyskania takiej rejestracji może sięgać nawet 200 tys. dolarów). Jest to jednak dyskryminacja pozaeuropejskich tradycji medycznych, takich jak ajurweda, medycyna chińska czy medycyna tybetańska, które uznawane są za najstarsze i najbardziej rozwinięte systemy medyczne. Ponadto produkty ziołowe mogą korzystać z tej uproszczonej ścieżki rejestracji tylko wtedy, gdy są przeznaczone do lekkich dolegliwości, niewymagających konsultacji lekarza. Jest to poważne ograniczenie, gdyż tradycyjne systemy medyczne mają za zadanie leczyć wszystkie schorzenia i choroby, spotykane w ich środowisku, więc posiadają środki lecznicze o zastosowaniu o wiele szerszym niż „lekkie dolegliwości”. Tymczasem te „poważniejsze” produkty ziołowe, na przykład wspierające zdrowie i redukujące ryzyko choroby systemu neurologicznego lub sercowo-naczyniowego są zabronione – trzeba je zarejestrować jako produkt medyczny, zgodnie z procedurą stosowaną dla leków syntetycznych. Procedura ta obejmuje wymogi restrykcyjnej czystości, stabilności i kryteria genetyczno-toksykologiczne, które są nieadekwatne dla wielu produktów roślinnych i nie mogą zostać spełnione przez większość mieszanek ziołowych, ponieważ – w przeciwieństwie do stabilnych, nieznanych naturze, toksycznych cząsteczek, z których składa się większość leków syntetycznych – produkty wieloziołowe są aktywnymi produktami organicznymi i nie istnieją standardy do identyfikacji ich substancji czynnych. Istnieje poważne zagrożenie, że coraz więcej produktów ziołowych będzie znikało z grupy uproszczonej rejestracji „na lekkie dolegliwości” i pojawiało się w grupie produktów medycznych, wymagających rejestracji takiej samej, jak konwencjonalne leki – a koszt takiej rejestracji jest barierą nie do przebycia dla większości małych i średnich producentów leczniczych produktów ziołowych.

Dla każdego z nas oznacza to ograniczenie dostępu do produktów ziołowych, wzrost cen tych ziół, które będą dostępne oraz brak wolności wyboru środków leczniczych i metody terapii.

Dyrektywa THMPD wpisuje się we wdrażanie norm Kodeksu Żywnościowego, czyli Codex Alimentarius. Został on stworzony, by chronić konsumenta w globalnym handlu żywnością, jednak jego założenia budzą pytanie: czy na pewno? Codex Alimentarius zakłada między innymi dopuszczenie upraw i sprzedaży roślin genetycznie modyfikowanych oraz genetycznie modyfikowanych hormonów dla zwierząt rzeźnych i mlecznych; dopuszczenie wysokich dawek pestycydów w żywności; zniesienie zakazu napromieniowania oraz zniesienie wymogu informacji o dodatkach chemicznych na etykietach; ograniczenia i zakazy stosowania wielu witamin, minerałów i ziół w suplementach diety; zakaz informowania o leczniczym lub zdrowotnym działaniu jakichkolwiek produktów spożywczych i leczniczych bez zezwolenia; zastosowanie standardów farmaceutycznych do naturalnych produktów odżywczych i leczniczych, dla których owe standardy są nieadekwatne i niemożliwe do spełnienia; zakaz przydomowej uprawy ziół, warzyw i owoców bez zezwolenia.

Oznacza to, że będziemy jeść modyfikowaną genetycznie żywność, naszpikowaną sztucznymi dodatkami i pozbawioną wartości odżywczych, nawet o tym nie wiedząc, bo przecież nie będzie to zaznaczone na etykiecie.