Element Drewna

Drewno to narodziny, wzrost, rozwój. To nadzieja, wizja i cel. To kreatywność, asertywność, ukierunkowanie, elastyczność. To mądrość i czystość. By zrozumieć Drewno, można wyobrazić sobie ziarno rośliny, na przykład pestkę jabłka. Pestka ma w sobie wizję jabłoni, jej celem jest wyrosnąć na drzewo rodzące jabłka.

Z pestki rodzi się roślina, która wzrasta, rozwija się i uparcie dąży do celu. Na swej drodze spotyka przeszkody – kamienie, inne rośliny, wiatr – ale nie poddaje się, tylko przystosowuje, nie przestając rosnąć. Jest ukierunkowaną siłą, która za wszelką cenę prze do celu. Symbolicznie element Drewna przedstawiany jest za pomocą drzewa. Drzewo jest połączeniem ziemi i nieba – z ziemi czerpie składniki odżywcze, w ziemi rozwija korzenie, a rośnie do nieba. Drzewo odzwierciedla człowieka, który składa się z ciała, umysłu i ducha – ciało jest jak korzenie, jest związane z ziemią i światem materialnym, umysł to to, co znajduje się pomiędzy niebem i ziemią, a duch ciągnie do nieba.

Kolor Drewna to zielony, dźwięk to krzyk. Krzyk wiąże się z emocją Drewna, gniewem. Gniew porusza Qi w górę i ten ruch daje głosowi siłę do krzyku. Krzyk nie musi oznaczać podniesionego głosu, można krzyczeć nawet szeptem – chodzi o energię w głosie. O nierównowadze Drewna nie decyduje jedynie nadmierny krzyk, ale też jego brak w momentach, w których ludzie zwykle reagują krzykiem. Zapachem Drewna jest zjełczały. To zapach nieświeżego tłuszczu, świeżo ściętej trawy, ale mniej przyjemny. Emocją odpowiadającą Drewnu jest gniew, czyli siła skierowana do góry, wzbierająca. Jest to siła agresywna, ale niekoniecznie negatywna. Nie jest to siła przypadkowa, ale konkretnie ukierunkowana – ma zakodowany wewnętrzny plan, który musi zrealizować. Jedna z definicji gniewu mówi, że jest to uczucie powstające, gdy osoba świadomie decyduje się na działanie w celu przerwania groźnych zachowań jakiejś zewnętrznej siły. Od razu nasuwa się na myśl porównanie do wzrastającej rośliny, pokonującej napotykane przeszkody i pnącej się ku górze. O nierównowadze elementu Drewna świadczy nie tylko gniew ale także brak tej emocji tam, gdzie powinna się pojawić. Smak elementu Drewna to kwaśny. Porą roku odpowiadającą Drewnu jest wiosna, czas, gdy wszystko rodzi się do życia z zimowego uśpienia. Przyroda wybucha zielonością, rośliny wystrzeliwują w górę, drzewa puszczają pąki. Energia prąca ku górze wydobywa kiełkujące ziarna spod ziemi na powierzchnię, ku słońcu. Człowiek czuje się pełny energii, optymizmu i nadziei. Wiosna jest silnie związana z siłą Drewna, którą są narodziny. Przyroda rodzi się do życia, w człowieku rodzi się nadzieja, optymizm, pomysły, plany. Jednak wiosna to nie tylko narodziny i wzrost, obejmuje też umieranie, rozkład, dojrzewanie ? jednym słowem Element Drewna zawiera w sobie pozostałe cztery Elementy.

Drewno to wizja, także ta dosłowna, fizyczna, dlatego Elementowi Drewna odpowiadają oczy, wzrok i widzenie. Temu Elementowi odpowiadają również łzy. Przyczyną łez może być duszony w sobie gniew. Części ciała łączące się z Drewnem to ścięgna i więzadła. Jako sprężyste i giętkie części ciała, które dają ciału siłę, ścięgna i więzadła wiążą się ściśle z elastycznością, siłą i dynamizmem, czyli cechami Drewna. Nie chodzi tylko o to, że te elementy powodują ruch – istotą jest tu rodzaj tego ruchu. To ruch ukierunkowany, ale zdolny zmieniać się i dostosowywać do napotykanych okoliczności. Jest to również ruch gwałtowny. Drewno manifestuje się na paznokciach – ich wygląd świadczy o stanie tego Elementu.

Elementowi Drewna odpowiadają dwaj Urzędnicy: Wątroba i Pęcherzyk Żółciowy. Wątroba nazywana jest generałem. Jej zadaniem jest ocenić sytuację i na tej podstawie ustalić plany na przyszłość. Jako dobry generał Wątroba powinna mieć na uwadze ostateczne cele i ich możliwe rezultaty w różnych okolicznościach. Powinna być silna i w razie potrzeby umieć walczyć o swoje, pokonując napotkane przeszkody. Powinna również układać plany i obmyślać strategie – w różnych wariantach, tak, by móc przystosować się do zmieniających warunków. Powszechnie uważa się, że planowanie to świadomy proces mentalny. Tymczasem planowanie odbywa się nieustannie na wszystkich poziomach: ciała, umysłu i ducha. Na przykład, krwawienia miesięczne to efekt złożonego planu opracowanego przez Wątrobę, która także magazynuje krew. Również prawidłowa zorganizowana praca ścięgien i więzadeł jest zasługą Wątroby. Ten organ zapewnia także prawidłowy przepływ Qi we wszystkich organach i we wszystkich kierunkach. Wątroba odpowiada więc za planowanie zarówno na poziomie ciała, umysłu, jak i ducha – dzięki niej człowiek może dostosowywać się do różnych sytuacji i okoliczności w swoim życiu. W rzeczywistości całe nasze życie składa się z realizowania skomplikowanych planów, ułożonych przez wątrobę: oddychamy według planu, jemy i trawimy według planu, śpimy według planu – każda z codziennych czynności, którym często nie poświęcamy nawet chwili uwagi to wprowadzenie w życie schematu opracowanego przez wątrobę. Plany te to nie tylko punkty na kartce papieru – pokazują one wizję autora i wskazują zadania dla wszystkich innych Urzędników, tak by określony w planie cel został zrealizowany. Dobrze przygotowany plan, uwzględniający różne okoliczności i linie postępowania na wypadek przeszkód daje nam poczucie bezpieczeństwa.

Zadaniem Wątroby jest planowanie i patrzenie w przyszłość, by dojrzeć różne możliwości i dokonać spośród nich wyboru. Jest to związane z wizją i widzeniem. Nierównowaga Wątroby przejawia się w oczach – tracą przejrzystość i ostrość widzenia. Urzędnik ten spełnia także rolę ochronną – detoksykacja, która zachodzi w wątrobie chroni inne organy zewnętrzne przed szkodliwymi substancjami z zewnątrz. Usuwanie z krwi szkodliwych substancji to jedna z podstawowych funkcji fizjologicznych wątroby. Zaburzenia Wątroby mogą się manifestować także na paznokciach – pojawiają się na nich plamy i przebarwienia, powierzchnia nie jest gładka, paznokcie stają się łamliwe.

Wątroba w rozumieniu medycyny chińskiej nie jest to jedynie organ położony po prawej stronie pod przeponą – Wątroba to cały meridian, który zaczyna się na dużym palcu u nogi, biegnie w górę po nodze do pachwiny, następnie wokół narządów rodnych i wznosi się do podbrzusza, wokół wątroby, pęcherzyka żółciowego i żołądka. Stamtąd głębszy tunel biegnie w górę przez gardło do nosa i oka, a następnie do czubka głowy wraz z drugorzędnym tunelem okrążającym wargi i usta. Zaburzenia Wątroby mogą przejawiać się w dowolnym odcinku meridianu, czyli o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tego Urzędnika mogą świadczyć na przykład bóle genitaliów, złe trawienie, wzdęcia czy bóle głowy.

Drugim Urzędnikiem Elementu Drewna jest Pęcherzyk Żółciowy. Pęcherzyk Żółciowy odpowiedzialny jest za podejmowanie decyzji i mądry osąd, to znaczy decyduje czy coś robić czy nie, akceptuje coś lub potępia. Podejmuje on decyzje za wszystkich innych Urzędników. Tak samo jak w przypadku Wątroby procesy, za które odpowiada Pęcherzyk zachodzą na wszystkich poziomach funkcjonowania człowieka: w ciele, umyśle i duchu. Pęcherzyk Żółciowy decyduje o uwolnieniu hormonów, żółci. Kontroluje również przepływ Qi do więzadeł, ścięgien czy paznokci. To, że utrzymujemy właściwą pozycję ciała czy wykonujemy właściwe ruchy jest wynikiem pracy Pęcherzyka Żółciowego – to on decyduje jak ma zachować się każda część ciała, by sprawnie działał cały organizm. W przypadku zaburzenia tego Urzędnika ruchy danej osoby mogą stać się niezborne, niezdecydowane bądź wręcz odwrotnie – doskonale precyzyjne i wyważone. Pęcherzyk koordynuje lewą i prawą stronę, górę i dół, wnętrze i zewnętrzną powłokę. Jeśli u kogoś wszystkie symptomy pojawią się tylko po jednej stronie może to oznaczać, że ten właśnie Urzędnik jest chory. Zaburzenia Pęcherzyka Żółciowego na poziomie umysłowym objawiają się niezdolnością do podjęcia decyzji lub też podejmowaniem zbyt wielu decyzji. W tym drugim przypadku dana osoba podejmuje decyzje również za ludzi, którzy ją otaczają. Pęcherzyk Żółciowy jest również odpowiedzialny za osąd i ocenę. Są to umiejętności niezbędne w życiu. Zaburzenia Urzędnika wpływają również na nie – taka osoba albo nie potrafi stwierdzić co jest korzystne a co nie, albo osądza wszystko i za wszystkich, wie lepiej co jest dobre dla innych.

Podobnie jak Wątroba, Pęcherzyk Żółciowy to nie tylko gromadzący żółć pęcherzyk przy wątrobie, ale cały meridian, biegnący z oka, kilka razy przecinający głowę, idący wzdłuż szyi do ramienia i dalej bokiem ciała do biodra gdzie po nodze przez kostkę dochodzi do stopy i kończy się na czwartym palcu u nogi. Dlatego zaburzenia Pęcherzyka Żółciowego mogą przejawiać się poprzez problemy ze wzrokiem, bóle głowy, bóle w podbrzuszu, reumatyzm, rwa kulszowa, skurcze mięśni, sztywne stawy skokowe, problemy ze ścięgnami w dolnej części nogi.

Pęcherzyk Żółciowy uważany jest za jedyny organ, który ma styczność wyłącznie z czystą esencją, żółcią, wytwarzaną przez organizm, a nie pochodzącą z zewnątrz. Każdy inny Urzędnik gromadzi lub ma kontakt z zanieczyszczoną energią. W ciągu doby maksimum energetyczne Pęcherzyka Żółciowego przypada na czas między godzinami 23.00 i 1.00 w nocy, Wątroby między 1.00 i 3.00 w nocy.

Wątroba i Pęcherzyk Żółciowy są ze sobą powiązane w ten sposób, że Wątroba układa plany, a Pęcherzyk Żółciowy podejmuje decyzje i wprowadza je w życie. Plany mogą zawierać wiele opcji działania, Pęcherzyk podejmuje decyzję, którą z tych opcji wykorzystać w zależności od sytuacji. Same plany nic nie znaczą, mogą leżeć w szufladzie i nie być realizowane. Podobnie samo działanie może nie doprowadzić do niczego, jeśli nie opiera się na dobrze przygotowanym planie. Dwaj Urzędnicy jednego Elementu są więc ze sobą nierozłącznie związani, są od siebie zależni i jeśli coś niedobrego dzieje się z jednym z nich, odbije się to też na drugim Urzędniku.