Element Ziemi

Element Ziemi często porównywany jest do matki. Matka troszczy się o potomstwo, żywi je i chroni, gdy jest młode. Troska matki buduje stabilność dziecka, które z czasem uczy się samodzielności i odkrywa własną tożsamość i odrębność. Matka jest źródłem życia, karmi i zapewnia kontakt ze światem. Jest cierpliwa, wytrzymała, może dużo znieść bez słowa skargi. Tak jak matka, Ziemia zapewnia nam wszystko, czego potrzebujemy  do życia i nie oczekuje niczego w zamian.

Nie stawia żadnych warunków, nie potrzebuje żadnych zobowiązań. Ziemia, tak jak matka, daje poczucie bezpieczeństwa: po dobrych zbiorach ludzie mają pewność, że przetrwają zimowe miesiące aż do wiosny, gdy obudzi się nowe życie. W Ziemi wszystko ma swój początek i koniec. Z niej wyrasta Drewno i do niej powracają jego szczątki, gdy umrze. Z niej bierze się Metal i do niej powraca po zużyciu. Z Ziemi tryskają źródła Wody i do niej Woda powraca z deszczem.

Ziemia jest dzieckiem Ognia, ponieważ Ogień spala się na popiół, który staje się częścią Ziemi. Równocześnie jest matką Metalu ? zawiera w sobie rudy mineralne, z których powstają różne formy metali. W schemacie pięciu Elementów Ziemia jest czasem przedstawiona w centrum pomiędzy pozostałymi czterema Elementami. W ten sposób, zarówno na poziomie ciała, jak i ducha oraz umysłu, staje się ona ośrodkiem, centrum czy osią, wokół której krążą pozostałe Elementy. Dlatego całe zdrowie człowieka można rozpatrywać w kategorii Ziemi ? przecież jeśli centrum nie będzie na miejscu i w odpowiedniej kondycji, to wszystkie inne elementy systemu zostaną zaburzone. Jednak zależność między Ziemią i pozostałymi Elementami nie jest jednostronna. Ziemia jest osią dla pozostałych Elementów i zarządza nimi, ale aby Ziemia dawała życie, potrzebne jej są wszystkie pozostałe Elementy: Ogień czyli ciepło, Metal czyli minerały, Woda czyli płyny oraz Drewno czyli siła wzrostu.

Kolorem Ziemi jest żółty ? kolor łanów zboża, zaoranej ziemi, kaszy jaglanej. Dźwięk głosu, który przynależy do tego elementu to śpiewny. Śpiewny głos to głos, jakim zwracamy się do dziecka, próbujemy kogoś uspokoić lub pocieszyć. Zapachem Ziemi jest wonny ? chodzi tu raczej nie o woń kwiatów, ale sfermentowanego ziarna. Taki zapach jest mdląco słodki i długo utrzymuje się w powietrzu. Emocje Ziemi to troska, współczucie i obsesyjne myślenie. To ostatnie według medycyny chińskiej oznacza sytuację, w której płyny życiowe wstępują z Serca do mózgu. Myślenie wymaga połączenia Serca z mózgiem ? jeśli zostanie ono zerwane, myśli stają się obsesyjne i nie można się od nich uwolnić. Współczucie z kolei jest tu rozumiane nie jako ?współczucie komuś?, ale ?współczucie z kimś?, pewna akceptacja, która daje akceptowanej osobie poczucie spokoju. Przemianie Ziemi przynależy późne lato, czas zbiorów i obfitości pomiędzy szczytem letnich upałów i jesienną słotą. Klimatem Ziemi jest wilgoć, czyli większe niż normalne przesycenie wodą. Elementowi Ziemi przyporządkowane są usta (jako otwór ciała). To przez usta trafia do organizmu pożywienie, to w ustach odczuwamy jego smak ? a smak pożywienia ma dla nas kluczowe znaczenie. Nie istnieje cos takiego, jak wyłącznie fizyczne pożywienie. Aby jedzenie nam smakowało, musi przemawiać do naszego umysłu i ducha. Kiedy im się spodoba, odżywia również je. Tylko wtedy, gdy jedzenie przemówi do umysłu i ducha, da nam satysfakcję i pozwoli na wyciagnięcie z niego maksymalnych korzyści. Zasady dotyczące fizycznego jedzenia tak samo odnoszą się do pożywienia dla ducha i umysłu. Jeśli nam ono smakuje, połykamy je, jeśli nie ? ciężko je strawić. W przypadku, gdy jedzenie nie zostanie strawione, nie ma czego transportować i system jest pozbawiony energii.

Ziemia odpowiada za masę mięśniową i tkanki miękkie. Element Ziemi jest naszymi wewnętrznymi zbiorami ? pobiera składniki odżywcze i budulec, które otrzymujemy z pożywienia i odkłada je w ciele na przechowanie, by wykorzystać w razie potrzeby przyszłości. Smak przemiany Ziemi to słodki, nie chodzi tu jednak o słodycz cukru, czekolady i ciast, ale o słodycz między innymi orzechów, gotowanych zbóż lub warzyw.

Element Ziemi to obfitość, zbiory, plony. Jednak by było co zbierać, gleba musi być żyzna ? trzeba dać jej odpocząć, zasilić naturalnym nawozem. Ziemia jest żywicielką, ale sama również potrzebuje, by się o nią troszczono. Plony są przechowywane tak, by wystarczyły na cały rok ? oznacza to, że Ziemia nie tylko dostarcza pożywienia, ale również je magazynuje i przechowuje na przyszłość. Słowa, które najwierniej oddają charakter elementu Ziemi to żywienie i zbiory, plony. Ziemia, jak matka, dostarcza nam pożywienia, którego potrzebujemy przez cały rok. Chodzi tu nie tylko o poziom ciała, ale także umysłu i ducha. Długie słoneczne dni i ciepłe noce późnego lata pozwalają nam rozkoszować się tym, co nas otacza i dają nam więcej niż sobie wyobrażamy ? przechowujemy w sobie te letnie odczucia, wrażenia i wspomnienia, a potem pocieszają nas one i rozgrzewają w zimowe wieczory. Zbiory dają poczucie bezpieczeństwa, wynikające z pewności, że przetrwamy do kolejnego lata. Tak jak matka, Ziemia nie ma ulubieńców ? dobra matka kocha wszystkie dzieci jednakowo i jednakowo się o nie troszczy. Jedną z cech Ziemi jest rozdzielanie ? nie daje wszystkiego jednemu dziecku, ale dzieli to, co ma miedzy wszystkie według ich potrzeb. Nie ważne ile Ziemia posiada, czy mało czy dużo, wszystko rozdzieli wśród swoich dzieci.

Nierównowaga elementu Ziemi może spowodować głód ? zarówno fizyczny, objawiający się tym, że organy Ziemi nie są w stanie przetworzyć pokarmu w odżywczą energię Qi, jak i na poziomie umysłu oraz ducha. To ostatnie pojawia się, kiedy człowiek nie jest w stanie zebrać plonów pracy umysłowej czy duchowej i na przykład nie pamięta o czym była książka, którą niedawno czytał, a także wtedy, gdy nie potrafi doprowadzić swoich planów do etapu, w którym przynoszą plony. Innym przykładem może być sytuacja, w której człowiek zrealizuje swoje zamiary, ale nie umie cieszyć się z owoców swojego trudu i wciąż jest niezadowolony. A tu potrzebne jest zastanowienie się nad swoimi dokonaniami ? taka analiza jest Ziemi potrzebna, ponieważ musi ona mieć czas, żeby strawić. Wtedy wszystko się lepiej wchłania, a to, co się wchłonie, jest źródłem życia.

Słowa opisujące Ziemię to ruch, odnawianie, dzielenie, więc można by wysunąć twierdzenie, że to nie zgadza się z naszym postrzeganiem Ziemi, jako solidnego oparcia, na którym stoimy. Mówimy o byciu ?uziemionym? czy ?ugruntowanym? i może się zdawać, że to nie pasuje do idei ruchu i rozdzielania. Jednak Ziemia pod stopami jest gruntem tylko w znaczeniu dosłownym, a naprawdę liczy się dawane przez nią poczucie stabilności i bezpieczeństwa. To poczucie nie pochodzi jedynie z kontaktu z fizyczną powierzchnią ziemi, ale również z kontaktu z duchem ziemi, który co roku na nowo odżywia wszystkie części naszego ciała, umysłu i ducha.

W żadnym innym Elemencie nie uwidacznia się tak wyraźnie związek między ciałem, umysłem i duchem. Nierównowaga w elemencie Ziemi daje skrajne obrazy ciała: od olbrzymiej nadwagi po anorektyczne wychudzenie. Niektórzy ludzie zbierają i gromadzą aż do przesady, pokrywając się kolejnymi warstwami tłuszczu. Inni w ogóle odmawiają zbierania plonów i ich organizm zużywa sam siebie.

Urzędnicy elementu Ziemi to Śledziona (Urzędnik yin) i Żołądek (Urzędnik yang). Główną funkcją Śledziony jest przetwarzanie i transport. Śledziona nadzoruje przetwarzanie pokarmu i płynów w Qi ? ten proces ma wiele etapów związanych z różnymi Urzędnikami, ale kontroluje go Śledziona ? i na podstawie tego procesu wytwarza Krew. Ten Urzędnik jest również ministrem transportu, który kontroluje przesuwanie się energii z pokarmu oraz generalnie odpowiada za to, jak organizm radzi sobie z gospodarką wodną, czyli transportem płynów. Śledziona nadzoruje przetwarzanie i transport nie tylko na poziomie ciała, ale również na poziomie umysłu i ducha ? myśli muszą zostać przetworzone (mówi się przecież ?przeżuwać myśli?) i rozprowadzone po ciele, umyśle i duchu. Jeśli Śledziona nie funkcjonuje prawidłowo, człowiek może mieć problemy z koncentracją (w takim wypadku szwankuje u takiej osoby przetwarzanie myśli), wprowadzaniem słów w czyn oraz obsesyjnymi, powracającymi myślami (wskazuje to na nieprawidłowości w transporcie myśli). Qi Śledziony kieruje się do góry i podnosi czyste i przejrzyste yang do głowy. Jeśli to Qi nie jest dobrej jakości, człowiek może odczuwać zmęczenie, fizyczną ociężałość i przygnębienie.

Duch Śledziony to yi ? czasem tłumaczy się to słowo jako myśl, zamierzenie, intencję. Chińczycy rozumieją pod tym określeniem proces tworzenia znaczenia za pomocą słów, które pochodzą z serca. Śledziona jest odpowiedzialna za praktyczne stosowanie myślenia, uczenie się, zapamiętywanie, koncentrację i generowanie pomysłów. Razem z Sercem odpowiada za naszą zdolność do myślenia i uczenia się ze zrozumieniem. Nadmierne myślenie, wykorzystywanie umysłu czy przeuczenie osłabia Śledzionę. W takiej sytuacji może pojawić się tendencja do obsesyjnych zachowań, co gasi w człowieku kreatywność, spontaniczność i szczęście. Yi oznacza również zamiar, czyli zdolność do skoncentrowania umysłu na pożądanym przedmiocie. Słabe yi uniemożliwia skupienie się na pracy czy rozmowie. Na poziomie ducha osłabia wytrwałość w dążeniu do celu, prowadzi do nadmiernego pobudzenia lub wręcz przeciwnie, do letargu. To z kolei może być przyczyną depresji, niepokoju i rozpaczy.

Śledziona zawiaduje także krwią człowieka, zarówno jej produkcją, jak i rozprowadzeniem. Qi Śledziony przejawia się w ustach ? zdrowa Śledziona umożliwia człowiekowi rozpoznawanie wszystkich pięciu smaków. Śledziona jest często niedoceniana. Jej głównym zadaniem jest transport Qi oraz wszystkich innych substancji, które mają być dokądś przeniesione. Jeśli Śledziona nie transportuje prawidłowo, inne organy wpadają w panikę, ponieważ nie otrzymują pożywienia. To samo dotyczy umysłu i ducha. Umysł nie może funkcjonować bez ruchu, a tym ruchem zarządza właśnie Śledziona. To ona dostarcza myśli do każdego zakątka umysłu.

Żołądek odpowiada za rozkład, mieszanie i trawienie. Doprowadza pożywienie do stanu, w którym można z niego stworzyć Qi. Jest jak betoniarka, która zrobi dobry beton tylko z dobrych składników i pod warunkiem, że sama jest sprawna. Jeśli ktoś jest niedożywiony, a jego Żołądek jest niezrównoważony, zmiana diety może nie przynieść żadnych rezultatów. Żołądek odpowiada także za filtrowanie i przetwarzanie płynów, które dostają się do organizmu. Qi Żołądka kieruje się w dół. Ten Urzędnik otrzymuje pożywienie z góry i przekazuje przetworzone w dół, do Śledziony. Jeśli Żołądek nie działa prawidłowo, pokarm skieruje się w górę i spowoduje czkawkę, nudności lub wymioty. Żołądek zaopatruje w pożywienie wszystkich innych Urzędników. W ten sposób bezpośrednio łączy ich z Ziemią. Dlatego choroba Żołądka jest niszcząca dla całego organizmu ? każda jego część krzyczy o pożywienie. Jest to potrzeba współczucia, troski i matczynej miłości, która może być zaspokojona słodkim smakiem.

Żołądek pomaga Śledzionie w transporcie Qi i Krwi. Ten Urzędnik lubi harmonię i jeśli jej nie ma, Żołądek kurczy się i nie trawi ? na przykład, gdy ludzie się denerwują, boli ich brzuch. Żołądek to także źródło płynów. Są one niezbędne dla prawidłowego trawienia żywności. Żołądek lubi wilgoć, w przeciwieństwie do Śledziony, której wilgoć szkodzi.

Meridian Żołądka przebiega przez całe ciało. Łączy organizm z pożywieniem od Ziemi i gromadzi i przechowuje energię przeznaczoną dla wszystkich Urzędników. Dlatego nierównowaga Żołądka prowadzi do tego, że choroba może objawić się w którymkolwiek zakątku ciała. Mogą wystąpić problemy z oczami, uszami, bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, podbrzuszu, problemy z płodnością.

Według chińskiego zegara element Ziemi ma swoje maksimum energetyczne w od godziny 7 do 11 rano ? od 7 do 9 najsilniejszą energię ma Żołądek, a czas od 9 do 11 to maksimum energetyczne Śledziony.

Element Ziemi to centrum, które spaja i koordynuje wszystkie Elementy, a równocześnie nie może bez nich istnieć i prawidłowo funkcjonować. Ziemia odżywia, daje stabilność i bezpieczeństwo, powiela się i jest źródłem obfitości. Jest matką, która daje współczucie i troskę oraz zapewnia byt wszystkiemu, co żyje, bez dzielenia na gorszych i lepszych i bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Tak zachowuje się zdrowa zrównoważona Ziemia. Jeśli utraci ona równowagę, wszystkim żywym istotom grozi głód, bieda, jałowość, brak pewności i poczucia bezpieczeństwa, zachłanność, skąpstwo, żarłoczność, nadopiekuńczość, obsesyjne zachowania.