Kim jest dzisiejszy fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta to, jak wskazuje nazwa, terapeuta zajmujący się naturalnymi, czyli niefarmakologicznymi i nieinwazyjnymi, sposobami leczenia. Fizjoterapeuta wykorzystuje siły znane z fizyki, na przykład bodźce ruchowe, mechaniczne, świetlne, elektryczne, magnetyczne, klimatologiczne. Fizjoterapię można w związku z tym podzielić na pięć podstawowych działów: kinezyterapię (leczenie ruchem), fizykoterapię (leczenie czynnikami fizykalnymi), masaż, balneoklimatologię (leczenie uzdrowiskowe i klimatyczne) oraz terapię manualną.

W czasie kształcenia na akademii medycznej (zwanej obecnie coraz częściej uniwersytetem medycznym) fizjoterapeuta zdobywa gruntowną wiedzę z zakresu rehabilitacji medycznej. Anatomii uczy się na prosektorium, poznając nomenklaturę łacińską i zdając testy zwane ?szpilkami? ? ?szpilki? to sprawdzian, w którym w 15 sekund trzeba rozpoznać strukturę anatomiczną, w którą na preparacie prosektoryjnym (czyli zwłokach ludzkich) wbita jest igła z numerkiem. Do tego dochodzi wiedza z zakresu anatomii czynnościowej, czyli umiejętności umiejscowienia danej struktury anatomicznej w całościowym funkcjonowaniu organizmu. Na przykład, w oczach fizjoterapeuty niesymetryczny chód pacjenta może wskazywać na zaburzenie pracy miednicy. Dzięki znajomości budowy człowieka i składowych poszczególnych ruchów fizjoterapeuta znajduje przyczynę bólu czy dysfunkcji. Przyczyna ta może znajdować się w miejscu zupełnie innym niż to, w którym odczuwamy ból czy zaburzenie. Na przykład, przyczyną powracających migren może być skręcenie kostki sprzed kilku lat.

W toku kształcenia fizjoterapeuty duża waga przywiązywana jest nie tylko do fizjologii ogólnej, ale także do fizjologii wysiłku fizycznego, czyli wiedzy o tym, jak wysiłek fizyczny wpływa na organizm człowieka. Dzięki temu fizjoterapeuta potrafi dobrać odpowiedni trening zarówno dla osoby po urazie, jak i zawodowego sportowca, doskonalącego się w swojej dziedzinie.

Oprócz przedmiotów zawodowych, takich jak kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, terapia manualna i inne, fizjoterapeuta przechodzi liczne zajęcia praktyczne i teoretyczne, między innymi w szpitalach klinicznych na oddziałach ortopedii, neurologii, kardiologii, reumatologii, pediatrii, chirurgii, geriatrii, psychiatrii, otolaryngologii, opieki paliatywnej, pulmonologii, dermatologii, ginekologii, onkologii i innych. Na każdym oddziale fizjoterapeuta przeprowadza wywiad z pacjentem i badania na potrzeby fizjoterapii, aby przygotować program rehabilitacji dla danego pacjenta.

W związku z tym, że kształcenie obejmuje tak szeroki zakres, każdy fizjoterapeuta wybiera pewien zakres wiedzy, w którym będzie się specjalizował. Po ukończeniu studiów terapeuta pogłębia wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny na specjalistycznych kursach  – na przykład, kursach PNF lub Bobath z zakresu neurologii, kursach Bobath lub Vojty z pediatrii, kursach koncepcji Plaatsmana lub Kaltenborna z terapii manualnej i wielu innych.

Mimo gruntownego wykształcenia i specjalistycznej wiedzy, fizjoterapeuci jako grupa zawodowa są zupełnie nierozpoznawalni w społeczeństwie. Ludzie postrzegają ich jako ?rehabilitantów?, podwładnych lub pomocników lekarzy, co jest błędne! Dobrze wykształcony fizjoterapeuta to samodzielny i niezależny pracownik medyczny, specjalista w swojej dziedzinie, współpracujący z lekarzami i innymi pracownikami medycznymi na zasadach partnerskich. Do niejasnej sytuacji fizjoterapeutów przyczynia się ustawodawstwo polskie, w którym do tej pory brak ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Taka sytuacja powoduje zamieszanie i nieokreśloną pozycję tej grupy zawodowej oraz brak świadomości jej istnienia w systemie opieki zdrowotnej.