Kinesiology Taping

Kinesiology Taping stanowi rozwinięcie japońskiego systemu Kinesio Taping, który powstał na początku lat 70-tych ubiegłego wieku. Jest to terapia z użyciem specjalistycznych plastrów – właśnie tych kolorowych plastrów, którymi dzis oklejony jest prawie każdy zawodowy sportowiec.

Aplikacja plastra powoduje nie tylko zmiany mechaniczne, ale również zmiany sensoryczne, dając organizmowi bodziec do przebudowy lub zmiany funkcjonowania organizmu. Dzięki zwiększeniu przestrzeni międzypowięziowej plaster poprawia przepływ limfy oraz normalizuje napięcie mięśniowe, a to z kolei wpływa na lepsze odżywienie tkanki i poprawienie statyki ciała. Kinesiology Taping wykorzystuje się w terapii pourazowej i zabiegowej do niwelowania samoistnych reakcji kompensacyjnych organizmu, które mogą opóźniać proces przywracania sprawności. Przed aplikacją plastra terapeuta wykonuje testy, które pozwalają na określenie dysfunkcji i stanu napięciowego powierzchni ciała i dopiero po wyznaczeniu odpowiedniego miejsca przykleja aplikację.

 

Plaster Kinesiology Taping działa na:

  • normalizację napięcia mięśniowego
  • poprawę mikrokrążenia
  • aktywację systemu limfatycznego
  • korekcję ustawienia stawu, mięśnia, powięzi
  • może służyć jako usztywnienie bierne w stawie
  • zmniejszenie bólu (pobudzenie endogennego systemu znieczulania)
  • poprawę propriocepcji (czucia głębokiego).