PNF

PNF (Proprioceptive neuromuscular facilitation ? proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe) oznacza stymulowanie receptorów czuciowych, które odbierają informacje dotyczące ruchu i ciała w przestrzeni (propriocepcja), aktywizowanie i torowanie tworzenia połączeń nerwowo-mięśniowych. PNF jest jedną z wiodących koncepcji terapeutycznych zarówno w Polsce jak i na świecie. Jest stosowana już od lat 40-tych ubiegłego wieku, do Polski koncepcja dotarła w 1997 roku.

pnf

Metoda początkowo metoda była stosowana w pracy z pacjentami cierpiącymi na SM (stwardnienie rozsiane) oraz chorobę Heinego-Medina. Z biegiem czasu zaczęto ją stosować z pozytywnym skutkiem u pacjentów z wieloma schorzeniami narządu ruchu. Znalazła szerokie zastosowanie ? od pacjentów unieruchomionych w łóżku z powodu choroby po sportowców. Dlatego W ramach tej metody najpierw zbiera się wywiad dotyczący problemów i dolegliwości pacjenta, skupiając się na tych, na których pacjentowi najbardziej zależy. Następnie przeprowadza się badanie funkcjonalne i strukturalne, które ponownie wykonuje się po przeprowadzonej terapii. Terapia również jest przeprowadzana na poziomie struktur i funkcji ciała oraz na poziomie aktywności (zgodnie z klasyfikacją ICF ? International Classification of Functioning ? która ma obowiązywać w naszym kraju od 2014).

Koncepcja ta posiada specyficzną filozofię, w ramach której obowiązuje holistyczne spojrzenie na pacjenta, zakłada istnienie u każdego człowieka ? również chorego ? niewykorzystanych potencjałów. Podstawą filozofii jest tzw. positive approach, czyli skupienie się na dobrych stronach pacjenta, umiejętnościach które już posiada ? to od nich rozpoczyna się terapię stopniowo skupiając się na problemach zgłaszanych przez pacjenta. Takie podejście umożliwia efektywną współpracę przez zmotywowanie pacjenta do aktywnego uczestniczenia w procesie rehabilitacji. Do podstawy podejścia zalicza się również myślenie funkcjonalne, tzn. stosuje się zadania ukierunkowane na cel, uniezależnienie od osób trzecich, a także umożliwienie uczestnictwa we wszystkich składowych życia.

Autor: Agnieszka Malewska