Dietetyka energetyczna

Dietetyka energetyczna

Dietetyka energetyczna to terapia pożywieniem według medycyny chińskiej, oparta na energetycznych właściwościach pokarmów i ich wpływie na organizm. Jest to terapia indywidualna, dopasowywana unikalnie do każdego pacjenta. Oznacza to, że nie ma jednej ogólnej zasady, która stosowana jest dla każdego, nie ma zestawu pokarmów, które są dobre dla każdego lub których każdy powinien unikać. Pożywienie ocenia się pod kątem jego oddziaływania na organizm: jest korzystne, jeśli korzystnie oddziałuje na organizm ? ale nie na przeciętny organizm, będący tworem statystyk, lecz na organizm konkretnej osoby w danym momencie. Pożywienie w medycynie chińskiej uważane jest za lekarstwo, które oddziałuje na człowieka jako całość ? a więc nie tylko na aspekt fizyczny, ale również na stan psychiczny i emocjonalny.

Konsultacja dietetyczna obejmuje zdiagnozowanie pacjenta według medycyny chińskiej i ustalenie sposobu odżywiania, który sprawi, że organizm powróci do naturalnej równowagi.


W skład KONSULTACJI DIETETYCZNEJ wchodzą poniższe elementy, dobierane w zależności od stanu pacjenta:

  • diagnoza wg medycyny chińskiej (w tym: wywiad, badanie z pulsu, badanie z języka, badanie palpacyjne)
  • podanie ogólnego stanu pacjenta, określenie „klimatu wewnętrznego” w organizmie i wyjaśnienie, co się z tym wiąże
  • wytłumaczenie podejścia żywieniowego w medycynie chińskiej
  • sporządzenie indywidualnych zaleceń dietetycznych, w tym określenie, czego pacjent powinien unikać, a co jest dla niego korzystne. Nasze zalecenia mają charakter ogólny: określamy wskazane dla pacjenta grupy pokarmów i sposoby ich przygotowania.

NIE UKŁADAMY JADŁOSPISÓW.