Osteopatia

System holistycznego podejścia do pacjenta, w którym poprzez pracę manualną na tkankach uruchamiane są procesy fizjologiczne (innerwacja, ukrwienie, drenaż) w celu przywrócenia homeostazy organizmu.