Głębiej o dietetyce energetycznej

Dietetyka energetyczna to miano, którym określamy praktykowane przez nas podejście do odżywiania i pokarmów. Wiadomo, że zakorzenione jest ono w medycynie chińskiej i opiera się na podejściu do wszelkich bytów – czy to fizycznego jedzenia, naszego organizmu, czy też emocji i informacji zmysłowych – jako zjawisk energetycznych. A dokładniej, wywodzi się z wczesnej medycyny chińskiej. Wczesna medycyna chińska zaś opiera się na trzech filarach: naturalizmie, daoizmie i szamanizmie – każdy z nich wnosi jakość, stanowiącą części składowe dietetyki energetycznej.

Naturalizm tłumaczy całość zjawisk zachodzących we wszechświecie, na Ziemi i w ludzkim organizmie działaniem praw przyrody, które to prawa zostały określone mianem teorii Pięciu Elementów. Elementy Drewna, Ognia, Ziemi, Metalu i Wody charakteryzują wibracje pięciu faz transformacji energii – bo energia nie ma początku ani końca, ona trwa i podlega przemianom. I każda z tych przemian ma swoje atrybuty, a wszystkie zjawiska czy to w ludzkim organizmie, czy to w otaczającym nas świecie można sklasyfikować pod kątem tych przemian. Tak samo odnoszą się one do odżywiania i pożywienia. Przez pryzmat Pięciu Elementów postrzegamy z jednej strony własny organizm i własne życie: nasze wartości, dążenia, cechy charakteru, nasze pragnienia, słabości i ograniczenia; a z drugiej strony pokarmy i sposób ich przygotowania. Takie pięcioelementowe zestawienie tych dwóch aspektów: energii mojego życia i energii pokarmu daje nam prawdziwe odżywianie według Pięciu Elementów, będące częścią składową dietetyki energetycznej.

Daoizm to podejście, według którego każdy z nas przychodzi na ten świat z pewnym Planem Lekcji, czyli zadaniami do zrealizowania, doświadczeniami do przeżycia i kierunkiem rozwoju, które wyznaczają nasze niepowtarzalne Dao, czyli Drogę życia. Ów Plan Lekcji mamy zapisany w swoim Sercu, więc odnalezienie własnej Drogi tak naprawdę oznacza odnalezienie swojej prawdziwej natury, słuchanie wewnętrznego głosu, kierowanie się nim i zaufanie, że to jest właściwe. W takiej perspektywie akceptujemy, że wszystko, co spotyka nas w życiu – niezależnie od tego, czy są to dla nas przeżycia komfortowe czy nie – jest nam potrzebne, właśnie po to, byśmy mogli zrealizować swój unikalny Plan. W odniesieniu do dietetyki oznacza to, że gdy podążamy swoją Drogą, to wszelkie pożywienie, które do nas przychodzi – czy to w formie fizycznej, czy w formie percepcji zmysłowej – służy nam do rozwoju i wzrastania. To od nas zależy, czy będziemy potrafili je strawić, przyjąć odżywienie, a następnie  odpuścić oraz prawidłowo wyprowadzić z organizmu to, co niepotrzebne. Ta daoistyczna perspektywa to kolejna składowa dietetyki energetycznej.

Szamanizm to podejście, zgodnie z którym energie wszelkich istnień i wymiarów przenikają się i podlegają wzajemnym wpływom. Proces odżywiania to spotkanie energii konsumenta i pożywienia, a w czasie tego spotkania mogą zajść zmiany zarówno w jednym, jak i w drugim. Może być tak, że to we mnie zajdzie transformacja dzięki energii pokarmu, że po zjedzeniu określonego bytu energetycznego zmieni się moje podejście do siebie lub świata. To dlatego, na przykład, zjadamy tyle grzybów – grzyb to szaman transformator, który przekształca wilgoć, czyli patologiczne płyny, w składniki odżywcze nie tylko dla mojego organizmu, ale także organizmów, które mnie zamieszkują, choćby moich bakterii jelitowych. Ale możliwe jest również działanie w drugą stronę – to moja energia może przemienić naturę pokarmu, który z czegoś potencjalnie destrukcyjnego stanie się odżywczy i budujący. Tak właśnie działa pobłogosławienie pokarmu czy modlitwa przed posiłkiem. Nie są to puste gesty, to rytuały o głębokim i praktycznym znaczeniu energetycznym, może dziś nieco zapomnianym. Takie szamanistyczne spojrzenie na odżywianie jest trzecią składową dietetyki energetycznej.

W efekcie zestawienia tych trzech składowych otrzymujemy podejście nazywane przez nas dietetyką energetyczną. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zgłębić teorię i poznać praktyczne zastosowanie energetycznego podejścia do odżywiania, zapraszamy na kursy z dietetyki energetycznej (opis i szczegóły w zakładce Kursy).

Kontakt

Qi-med.com
Rzepakowa 4d/2
40-547 Katowice
NIP 849 146 66 85

kontakt

  Masz pytania? Napisz do nas


  Jak do nas trafić?

  Lokal znajduje się na osiedlu „Nowy Brynów” Ul. Rzepakowa 4 klatka D lokal 2. Osiedle posiada dwie bramy, do gabinetu szybciej poprowadzi brama od strony Żabki i tym wejściem prosimy wjeżdżać samochodem. W celu otwarcia bramy prosimy zadzwonić pod numer 506 209 803. Następnie należy kierować się w stronę parkingu, który znajduje się pod linią wysokiego napięcia, tam znajdują się dwa miejsca parkingowe oznaczone napisem „Qi-med.com parking dla pacjentów”. Pozostałe miejsca są prywatne. W pobliżu miejsc parkingowych znajduje się wejście do lokalu – jest usytuowane od strony ogrodu, a nie od strony klatki. Wejście furtką ogrodową w stronę drzwi wejściowych lokalu.

  W przypadku wejście na osiedle przez furtkę osiedlową, gdzie znajduje się domofon. Na domofonie należy wybrać klatkę D i nr mieszkania 2 ( w tym przypadku to 402 „Dzwonek”) lub zadzwonić 506 209 803 .

  Po prawej stronie drzwi lokalu jest dzwonek do drzwi, na który należy nacisnąć i czekać aż drzwi się otworzą. Osoby dojeżdżające komunikacją miejską – Lokal znajduje się 400 metrów od Centrum Przesiadkowego Brynów.

  Nasza lokalizacja